top of page

הרצאות

להזמנת הרצאה חוויתית 050-6818727

אחרי עשרות ערבי שיח
ואלפי אוזניים ששמעו, הקשיבו והתרגשו
עכשיו גם אתם יכולים להזמין אותנו.


בהרצאה שלנו, אנחנו מספרות את הסיפור של המקומי של החיים על קו התפר
של החברות והתקווה.


את הסיפור של ההיסטוריה  החברה והכלכלה של האוכל אז והיום. נקודות ההשקה והשוני.
הסיפור של ״סיר לסלאם״ הוא בבואה לחברה הישראלית.


אנחנו מייצרות מרחב שיח מחבק ונוקב חכם ומלא הומור שמעלה בעדינות שאלות ומנסה
תת תשובות ופתרונות ביחד עם הקהל.


את החוויה הזו מלוות טעימות קטנות לתפארת המטבח הפלסטיני וזה היהודי
והשילובים המיוחדיים שרקחנו ביחד במטבח.

תמונה הרצאות
bottom of page